عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

برنامه حضور وحمايت مجتمع رنگدانه، نانو نخ وگرانول سيرجان درهمايش ونمايشگاه ها

برنامه حضور وحمايت مجتمع رنگدانه، نانو نخ وگرانول سيرجان درهمايش ونمايشگاه هاي صنعت پليمر ، پلاستيك ،نساجي، نانو، راهسازي ، تونل ، قير و آسفالت