عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

بازدید از مجتمع سیرجان

بازديد امام جمعه و هيات همراه ، مديرعامل ،معاون و رياست انتظامات گمرك منطقه به همراه رياست سازمان صنعت و اداره استاندارد از مجتمع سيرجان - مردادماه ٩٧