عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چشم انداز پلاستيك هاي مهندسي در زنجيره ارزش

اولين همايش ملي چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستيك دیروز سوم ارديبهشت ٩٨ در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار گردید.