عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پروژه لوله فلزي پوشش پلي اتيلن با استفاده از كامپاند مجتمع سيرجان

پروژه لوله فلزي پوشش پلي اتيلن با استفاده از كامپاند مجتمع سيرجان و تست هاي عملياتي پيلينگ حين توليد با نظارت كارفرما و مشاورين طرح - پانزدهم ارديبهشت