021-88750618

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اعضای جدید هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران

اعضای جدید هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران شامل آقایان عباس موید، امید کوشکی، ابراهیم ملکوتی ، سعید زکایی، محسن هنریان، بابک شایسته و خانم نجمه میررضایی به عنوان اعضای اصلی و آقایان کاظم ظهیری و مصطفی طالقانی به عنوان عضو علی البدل از طرف مجمع انتخاب شدند.

آقای پورقاضی نیز به عنوان بازرس این دوره هیات مدیره انتخاب شدند.

انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام