021-88750618

سه شنبه ۱۷ دى ۱۳۹۸

تقدير از سركار خانم مومني به پاس سالها تلاش ايشان در مسئوليت دبيري انجمن توليدكنندگان مستربچ و كامپاند ايران

تقدير از سركار خانم مومني به پاس سالها تلاش ايشان در مسئوليت دبيري انجمن توليدكنندگان مستربچ و كامپاند ايران

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام