021-88750618

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

دريافت پروانه بهره برداري واحدهاي ذخيره سازي عمومي و اختصاصي انبارها

دريافت پروانه بهره برداري واحدهاي ذخيره سازي عمومي و اختصاصي انبارها توسط مجتمع صنعتي رنگدانه سيرجان از وزارت صمت /تيرماه ٩٩

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام