021-88750618

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

برگی از تاریخ" 18 سال پیش"،نیمه دوم آبان 1381

اخذ گواهینامه EN/ISO9001 توسط شرکت رنگدانه سیرجان چاپ شده در دوهفته نامه همگن پلاستیک


پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا
www.ppna.ir

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام