021-88750618

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

دستاورد روز دوم نمايشگاه و همايش تخصصي حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي و امضا تفاهم نامه با پتروشيمي تندگويان

٢٨ بهمن - مركز بين المللي نمايشگاه و همايش هاي كيش، غرفه هولدينگ خليج فارس

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام