021-88750618

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال 1400، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

شعار سال

نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نوید بخش آن است که تولید ملی به عنوان محور اصلی حرکت چرخه اقتصاد ایران در سال جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و موانع این مسیر برای تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی هرچه کمتر شود.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام