021-88750618

جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

تامين مواد پوشش لوله هاي فلزي توسط مجتمع سيرجان

احداث يكي از بزرگترین ‌و استراتژیک ترین طرح هاي ملي اقتصاد مقاومتي وزارت نفت،هزار کیلومتر لوله سرویس ترش گوره به جاسك از زنجیره تولید داخل و تامين قسمتي از مواد پوشش لوله هاي فلزي توسط مجتمع سيرجان / ارديبهشت ١٤٠٠

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام