021-88750618

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

رنگدانه سیرجان برندی جهانی در صنعت نساجی ایران

مصاحبه مجله نساجی کهن با آقای مهندس منصوری

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام