021-88750618

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

افتتاح و آغاز رسمي احداث يكي از بزرگترین ‌و استراتژیک ترین طرح هاي ملي اقتصاد مقاومتي وزارت نفت

١١٠٠ کیلومتر لوله سرویس نفت خام ترش گوره به جاسك از زنجیره تولید داخل و تامين قسمتي از مواد پوشش لوله هاي فلزي توسط مجتمع سيرجان / تيرماه ١٤٠٠

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام