021-88750618

پنجشنبه ۳۰ دى ۱۴۰۰

مجتمع توليدی صنعتی رنگدانه سيرجان حامی پانزدهمين نمايشگاه ايران پلاست

١٨ الي ٢١ بهمن ماه ١٤٠٠، سالن ٣٨، غرفه 462، نمايشگاه بين المللی تهران

اطلاعات بیشتر در https://iranplast.ir/fair/home/35/

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام