021-88750618

شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست

مصاحبه دکتر افضلی با هفته نامه اقتصاد نمایشگاه

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام