021-88750618

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

کارگاه کامپاندینگ و زنجیره ارزش آن 

توسط انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران همزمان با IPF2023  برگزار خواهد شد.

ساعت ۱۴ تا ۱۸ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام