021-88750618

شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

روز همايش صنعت و معدن استان کرمان

انتخاب مجتمع توليدی صنعتی سيرجان بعنوان واحد نمونه صنعتی، ٦ مهرماه ١٤٠٢

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام