021-88750618

بسته بندی سوسیس و کالباس PA/ PS/ PET/PE/ PP (بسته بندی و فیلم بهداشتی و غذایی )

فرآیند تولید فیلم (Film blowing)

در این فرآیند مواد مذاب از داخل اکسترودر وارد دای بزرگی شده و به قسمت دمنده وارد می شوند. به منظور شکل دهي مذاب به صورت حباب از سيستم هوادهي استفاده مي شود. در هنگام اعمال هواي سرد، فيلم تا حدودي تحت کشش قرار مي گيرد تا علاوه بر ازدياد طول تاحدودي آرايش يافتگي آن افزون يافته و استحکام نهايي آن افزايش يابد. در نهایت فیلم به صورت رول های بزرگی جمع آوری می گردد و فرآیندهای بعدی مانند دوخت، چاپ و بسته بندی روی آن انجام می پذیرد

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام