021-88750618

براق کننده

این مواد نور را در ناحیه فرابنفش و بنفش جذب کرده و در ناحیه آبی (فلورسنت) منتشر می کنند. رسیدن به ظاهری شفاف و جلوگیری از زرد شدگی از مزایای استفاده از این محصول است.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام