021-88750618

کامپاند های مسلح کننده الیافی ( الیاف شیشه – الیاف با مدول و مقاومت بالا)

کامپاند الیاف کوتاه، خواص فیزیکی رزین های شسته شده را بهبود می بخشد، این خواص فیزیکی شامل موارد زیر می باشد:
- استحکام کششی و خمشی

- مدول کششی و خمشی (سفتی)
- مقاومت کوتاه مدت (HDT)

- مقاومت در برابر خزش و خستگی درازمدت

الیاف مسلح کننده( الیاف شیشه الیاف با مدول و مقاومت بالا) بیشترین استفاده را به عنوان افزودنی دارد که پیچیدگی و خزش را به خصوص در دماهای بالاتر کاهش می دهد.

این الیاف با قطر کلی 10 تا 15 میکرون با طول های متنوع وجود دارد.
ترکیبات ساختاری می تواند شامل تغییرات بیشتر برای هدایت، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر سایش، مقومت در برابر آتش و رنگ باشد.
 

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام