021-88750618

مستربچ پرکننده

این محصول باعث افزایش سطح ضد اصطکاک، سختی و پایداری بیشتر در برابر حرارت، افزایش وزن مخصوص، بهبود خواص مکانیکی و ... محصولات پلاستیکی خواهد شد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام