021-88750618

پلی ایزوبوتیلن، چسب

پلی ایزوبوتیلن که به اختصار PIB نامیده می‌شود. ازپلیمریزاسیون ایزو بو تیلن بدست می آید که در جرمهای مولکولی مختلف برای کاربردهای گوناگون تولید وبه مصرف می‌رسد. امتیاز این پلیمرداشتن ساختمان اشباع و عبور دادن کم اب وگازهاست. گریدهای دارای جرم مولکولی کم با توجه به نرمی الاستیسته اتم و خنثی و پذیرش سایر گریدها به عنوان فیلتر در پایه آدامس درنظر گرفته شدهاند. گریدهای دارای جرم مولکولی متوسط بصورت مایعات روغنی روشن بی‌رنگ دارای گرانروی بالا که آزادانه با روغن‌های معدنی مخلوط می‌شوند و در مواد افزودنی به روغن موتوربکار می‌روند. گریدهای دارای جرم مولکولی بالا قابل مصرف دربهبود دهنده‌های قیر و سوخت موارد کاربرد

عمده کاربردهای پلی ایزو بوتیلن عبارتند از: الف – پلی ایزو بوتیلن دارای جرم مولکولی کم در تولید درزگیرها چسب‌ها و پایه آدامس ب - پلی ایزو بوتیلن دارای جرم مولکولی متوسط در تولید مواد افزودنی به روغن موتور ج - پلی ایزو بوتیلن دارای جرم مولکولی بالا در تولید بهبود دهنده‌های قیر و سوخت

پلی ایزوبوتیلن(PIB)، از نوع پلیمرهای ترموپلاستیکی است که: ترموپلاستیک‌ها از مواد پلیمری هستند که مولکولهای آنها با اندازه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و پیوند بین زنجیرهای مجاور درآنها از نوع پیوند بسیار ضعیف ثانویه (واندروالس وقطبی) است. در نتیجه وجود این پیوندهای ثانویه ضعیف خواص مکانیکی این نوع پلیمرها درحد پایینی است. ترموپلاستیک‌ها، به دلیل اینکه از مولکولهای بااندازه‌های متفاوت تشکیل شده‌اند، دارای نقطه ذوب مشخصی نیستند. آنها در دمای معمولی محیط جامد بوده وبا ا افزایش دما نرم و شکل پذیر می‌شوند. دردماهای بسیار بالا پیوندهای کوالانسی بین اتمها در زنجیره خطی منهدم شده و پلیمر می‌سوزد یا تبدیل به زغال می‌شود. موقعی که پلیمر درمعرض اکسیژن، اشعه ماوراء بنفش و مورد تهاجم باکتریها قرار گیرد، حتی در دماهای پایین از بین می‌رود. ترموپلاستها دردماهای پایینتر از دمای محیط رفتاری ترد از خود نشان می‌دهند.

ساختار میکروسکوپی آنها معمولاً بخشی کریستالی و بخشی بی شکل یا تماماً بی شکل است. غالباً برای بهبود خواص مکانیکی آنها مقدار کمی از مواد غیرپلیمری به آنها اضافه می‌شود. وقتی تنش اعمالی به ترموپلاستیک بر پیوند ضعیف بین زنجیرهای مولکولی غلبه یابد، زنجیرها نسبت به یکدیگر می‌توانند بچرخند و لغزش کنند. سهولت لغزش آنها به ساختار پلیمر، دما و سرعت تغییر شکل بستگی دارد. کاربرد پلی ایزو بوتیلن: استفاده از پلی ایزوبوتیلن (PIB) به عنوان ماده جایگزین در فرمولاسیون (HIPS) از PIB))پلی ایزو بوتیلن با حلال تولوئن استفاده میشه به عنوان چسب و در بر خی از جاها به عنوان روغن چسبی ....

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام