021-88750618

اصلاح کننده معدنی

مواد معدنی به عنوان پر کننده ترکیبات پلیمری برای کاهش هزینه های مواد اولیه و بهبود در مواردی چون استحکام، انقباض، افزایش براقیت و مقاومت در برابر ضربه استفاده می گردد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام