021-88750618

کامپاند شبه کاغذ

از ویژگی های این پلیمر خاصیت چاپ پذیری در عین ضد آب بودن ، مقاومت در برابر پارگی و ... ، در بسیاری موارد که کاغذ بیشتر در معرض نابودی قرار دارد این محصول جایگزین بسیار مناسبی خواهد بود.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام