021-88750618

کامپاند ضد شعله (HFFR)

کامپاند ضد شعله (HFFR) عمدتا در صنعت انرژی و الکترونیک و با توجه به نیاز های فنی تولیدمی کنند.

در مواردی چون: سیم کشی و کابل، کفپوش و پوشش ، الکترونیک و TLC، قطعات فنی ، فیلم و کالیبراسیون، پروفایل (Profili) و ... استفاده می شوند.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام