021-88750618

صنایع الکترونیک و لوازم خانگی

هر آنچه از لوازم برقی و پلاستیکی موجود در خانه ها، کارگاه ها ، مغازه ها و ... یافت می شود دارای قطعات پلاستیکی زیادی به منظور هرچه امن تر و سبک تر کردن و ... استفاده از این وسایل دارند.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام