021-88750618

لوازم تحریر

کاغذ های پلاستیکی، فایل ها ، خط کش ها ، پوشه ها ، کارت ها همه از مواد پلیمری ساخته می شوند.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام