عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

زیره کفش

استقاده از گرما نرم ها TPE با خاصیت انعطاف پذیری بیشتر، چگالی و دوام مکانیکی بالاتر گزینه مناسبی برای تولید زیره کفش هستند .