021-88750618

فیلم اسپان باند مالچ

واژه زیست تخریب پذیر یا Biodegradable به معنی پلیمری  است که به سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به زیر واحدهای سازنده خود تجزیه شده و بنابراین در محیط باقی نمانند. استانداردهای متعددی برای تعیین زیست تخریب پذیری یک محصول وجود دارد که عمدتا به تجزیه 60 تا 90 درصد از محصول در مدت معین محدود می‌گردد. این استاندارد در کشورهای مختلف متفاوت است. اما دلیل اصلی زیست تخریب پذیر نبودن پلاستیکهای معمول ، طویل بودن طول مولکول پلیمر و پیوند قوی بین مونومرها و همچنین پایه پلیمر ی کامپاند  آن  بوده که تجزیه آن را توسط موجودات تجزیه کننده با مشکل مواجه می‌کند.

از مزایای استفاده از مالچ آلی می‌توان به بهبود ساختمان خاک، بهبود ظرفیت و نگهداری رطوبت خاک، حفاظت خاک در برابر فرسایش، افزودن مواد مغذی و آلی به خاک و کنترل علفهای هرز اشاره کرد.

انواع مالچ هایپلاستیکی برای به دست آوردن عملکرد بیشتر و زودرسی محصول گیاهان به ویژه برای گونه‌های گرمادوست مانند فلفل، ذرت، گوجه فرنگی و گیاهان پیچکدار در حال افزایش است. از سال ۱۹۶۰ میلادی برای رسیدن به استفاده آسان تر، کم هزینه تر و سازگارتر با محیط زیست، در مورد مالچ، پژوهش‌ها و پیشرفت‌های زیادی حاصل شده‌است. در ۱۰ سال گذشته این پیشرفت‌ها منجر به نوآوریهایی در این زمینه شده‌است که از آن جمله می‌توان به تکنولوژی ساخت پلاستیک‌هایی در کشاورزی مثل مالچ‌های رنگی اشاره کرد. مالچ در زراعت، باغبانی، حفاظت خاک، تثبیت ماسه‌های روان و گسترش فضای سبز، به منظور کاهش میزان تبخیر و جلوگیری از هدررفت رطوبت از سطح خاک، بهینه‌سازی عملیات داشت و افزایش کمّی و کیفی محصول کاربرد دارد. هم اکنون در تمام کشورها استفاده از مالچ بحثی تجاری شده‌است.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام