021-88750618

لوله های آبیاری قطره ای

 برای تولید لوله های مرغوب با عمر طولانی تر و استحکام بیشتر استفاده از مواد اولیه مناسب بسیار مهم است.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام