021-88750618

پلیمر نخ و الیاف

1) نخ مقاومت و مدول بالا (نانو صنعتی و بهداشتی):

 

        1- PET

        2- PP

        3- PA

        4- PVA

 

2) الیاف مقاومت و مدول بالا(نانو صنعتی و بهداشتی):

 

        1- PET

        2- PP

        3- PA

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام