عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

شفاف کننده

خواص مکانیکی و نوری هموپلیمر ها وابستگی زیادی به درجه حرارت و همگنی پلیمر ها دارند . افزودنی شفاف کننده نقش مهمی در بهبود وضوح ، سفتی و براقیت در چرخه تولید دارند.