021-88750618

ضد خش

 افزودنی ضد خراش به دلیل گرایش به  پلاستیک با وزن سبک و نیاز به حفظ ظاهرپلاستیک بویژه در صنعت اتومبیل ، به طور فزاینده ای رواج می یافته است. چالش تولید کنندگان خودرو افزایش عمر قطعات پلاستیکی است. استفاده از مواد مقاوم در برابر خراش یکی از راه های انجام این کار است.

ثابت شده است که طیف وسیعی از مواد افزودنی مقاوم در برابر خراش باعث کاهش دیده شدن و سفید شدن خراش ها ضمن حفظ ثبات بالا و کم شدن حباب های قابل مشاهده در طول زمان و پس از قرار گرفتن در معرض گرما و نور UV می شود.

آنها با حرکت کنترل شده از طریق پلیمر به سطح رفته و با کاهش اصطکاک روی سطح عمل می کنند.

مزایای اصلی:

کاهش عرض خراش
کاهش روشنایی خراش
بهبود نرمی در برابر خراش
کم شدن حباب های قابل مشاهده

افزایش یافتن پایداری اکسیداسیون
بوی کم

بهبود یافتن انتشار در قالب

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام