021-88750618

الیاف PA

به طور کلی ویژگی های پلی آمیدهای نیمه کریستال تابعی از پارامتر های ذیل می باشد :

_درصد کریستالیتی پلیمر

_درصد رطوبت جذب شده

_درصد و نوع نرم کننده های مصرفی

ویژگی های عمومی پلی آمید ها :

پلی آمیدها ترموپلاست هایی نیمه کریستال (تا60% کریستالیتی) می باشند. رنگ طبیعی آنها به علت کریستالیته بودن شیری رنگ است ولی کاملا رنگ پذیر بوده. پلی آمید ها موادی قابل اشتعال هستند با این وجود در گرمای ثابتی از  -30˚C تا +70˚C بدون مشکل قابل استفاده می باشند. این مواد قابل پخت و استریل شدن بوده ولی استمرار در پخت آنها باعث جذب رطوبت و تغییرات ابعادی محصول می گردد.

ویژگی مکانیکی، محدوده ذوب شوندگی کریستال ها و جذب رطوبت پلی آمید ها تابعی از درجه کریستالی آنها می باشد. با افزایش درصد کریستالیتی، ویژگی پلی آمید ها مانند مدول الاستیکی، مقدار تنش در نقطه تسلیم، مقاومت شیمیایی و درجه ذوب شوندگی افزایش، و در مقابل ازدیاد طول، ویژگی ایزولاسیونی، ضریب دی الکتریکی، شفافیت و تمایل به جذب رطوبت پلیمر در آب  20˚C کاهش میابد.

 

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام