021-88750618

پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

آیین بزرگداشت روز صادرات

مجتمع سيرجان صادركننده منتخب استان کرمان در مراسم روز صادرات استان كرمان، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام