021-88750618

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجتمع توليدی صنعتی سيرجان حامی سيزدهمين كنفرانس ملی مهندسی نساجی ايران

دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشكده مهندسی نساجی، ٢ الي ٤ آبان ماه

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام