021-88750618

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

حضور مجتمع سیرجان در جشنوراه و همایش سرآمدان فناوری و صنعت

نمایشگاه بین المللی- سالن خلیج فارس ۲۹ بهمن لغایت ۱ اسفند۱۴۰۲

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام