عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

CAP بطری

درب بطری توسط دستگاه تزریق با استفاده از مواد پلی اتیلن مخصوص درب بطری و اضافه نمودن مستربچ رنگی و ذوب در داخل دستگاه تزریق و شکل گیری داخل قالب ، تولید می گردد .