عضویت در کانال تلگرام رنگدانه سیرجان
021-88750618

افزودنی کمک فرآیند

استفاده از افزودنی های کمک فرآیند به عنوان روان کننده از ایجاد الگو های نامناسب در سطح جلوگیری کرده و براقیت و وضوح پلیمر را حفظ می کند و موجب تولید در دمای کمتر ، بدون کاهش سرعت تولید می گردد.