021-88750618

نگه دارنده IR

فیلم های پلیمری گلخانه ای (نگه دارنده IR) که با نام فیلم حرارتی شناخته می شوند، در طول روز گرمای وارد شده ی خورشید را نگه داشته و به نوبه خود به افزایش دمای کلی گلخانه کمک می کند. بدین ترتیب با جلوگیری از کاهش دمای گلخانه در طول شب و با ایجاد شرایط مطلوب موجب تسریع رشد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزان می گردد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام