021-88750618

اصلاح کننده ویسکوزیته (پروکساید - SSP )

این واحد تولیدی جهت افزایش و اصلاح  MFI در پلیمر های پلی اولفینی به خصوص پلی پروپیلن از کامپاند های مخصوص پروکساید و جهت افزایش IV، در PET، PBT  در سیستم نوین SSP ،به دو شکل ظاهری پودری و گرانولی، استفاده می نماید.

عملکرد اصلی اصلاح کننده های ویسکوزیته در پلیمر ایجاد سیالیت بیشتر و شکستن پیوند های مولکلی به منظور یکنواختی و توزیع وزن ملوکلی می باشد. این مواد علاوه بر ایجاد دوام بیشتر، برش پذیری را آسان تر کرده و تولید محصول در دمای بالاتر به منظور جلوگیری از ته نشینی را امکان پذیر می کند.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام