021-88750618

اکستروژن پروفیل های پلاستیکی

انواع پروفیل ها :

    پروفیل های پلی اتیلن
    
پروفیل های پلی استایرن
    
پروفیل های پی وی سی
    
الستومرهای ترموپلاستی

 

مقاومت در شرایط متنوع آب و هوایی ، شکل پذیری در عین برش پذیری مقطعی از ویژگی های پروفیل های پلاستیکی است.

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام