021-88750618

لوازم آشپزخانه

لوازم پلاستیکی و ظروف در تمام طیف های رنگی ،انعطاف ها و شکل های مورد استفاده در آشپزخانه که در زندگی روزمره ما بسیار محبوب و مورد استفاده هستند.

همچنین تولید لوازم و ظروف زیست تخریپ پذیر با تولیدات بر پایه گیاه بسیار مورد استقبال است.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام