021-88750618

آنتی باکتریال

این مواد در طول فرایند تولید از جمله پلاستیک و پلیمر، پوشش ها و رنگ ها، منسوجات، فلزات و ... اضافه می شود و از موجب کاهش رشد میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها و قارچ ها می گردد.

 

 میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها و کپک میتواند ایجاد آلودگی و لکه و در نتیجه فساد در خواص مواد شود. مواد افزودنی ضد میکروبی می تواند از سطح پلیمر محافظت کند.علاوه بر این سرعت رشد میکروارگانیسم ها را در سطح به منظور بهداشت و سلامت ماده، کنترل و کاهش دهند.

 

RANGDANEH ANTIBACTERIA

MASTERBATCH FOR PP

Product Description

Antibacterial masterbatch specially developed for PP antibacterial plastics . This particular technology is based on

antibacterial agents and it is applied widely in domestic and foreign plastic industry .

Rangdaneh masterbatch are made of food contact antibacterial agent .

Product characteristics

Broad – spectrum antibacterial capability , permanent antibacterial effect , high efficient antibacterial effect .

The product is heat – resistant and difficult to change the color .

Good compatibility and dispersibility .

No need to change the present plastic processing technology .

This is special masterbatch for each plastic ; in order not change plastics performance .

Dosage  :  4 – 8 %

Applications

1-  Food packaging : plastic trays, flexible packaging , bottles, films , ziplock bags and stand up pouches .

2-  Household applications : refrigerator, washing machine , air conditioner , dish   washer , drinking machine , changing fan and remote controllers of all kinds of electric machines .

3-  Sanitary equipment : bath tub and water closet and so on .

4-  Kitchen utensils : tableware , chopping board , plastic wrap , filtering network and washing basket .

5-  PP carton plast . 

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام