021-88750618

افزایش دهنده IV

این افزودنی در انواع تولید، بازیابی و اکستروژن PET مفید است.

یکی از راههای ساخت الیاف دو قطعه کونژوگه استفاده از پلیمرهای مختلف IV است. یک روش هوشمند و ارزان برای دستیابی به این دیفرانسیل IV استفاده از یک آمپلی فایر IV در پلیمر در یک طرف فیبر دو قطعه است. با توجه به IV مختلف ، هر طرف به طور متفاوتی منقبض می شود و بنابراین یک قلاب دائمی را تضمین می کنید که نمونه آن از الیاف کونژوگه است.

دفع زباله های پلیمری و چرخان مانند دور انداختن پول است. با پردازش این ماده اولیه ارزشمند با تقویت کننده IV ما ، هزینه ها را بهبود بخشیده و تأثیرات محیطی را کاهش می دهد تا تراشه ها یا گلوله هایی با IV مناسب برای فرآیندهای پایین دست تولید شود.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام