021-88750618

الیاف PP

تک مرحله ای
دو مرحله ای

مورد مصرف در:

صنایع موکت سازی

صنایع ریسندگی نخ فرش

صنایع ژئوتکستایل

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام