021-88750618

لفاف بسته بندی

SS مخفف "اسپان باند + اسپان باند " است ، که یک منسوج بی بافت ترکیبی از دو لایه اسپان باند بی بافت می باشد.

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام