021-88750618

تاخیر انداز شعله

افزودنیهای کندکننده شعله

در بسیاری از مصارف استفاده از ترکیبات کند کننده شعله در الیاف پلی پروپیلن ضروری است،مانند اتومبیل ،صنایع هوافضا و کفپوشها . در مقایسه با سایر الیاف مصنوعی متداول ،احتراق پلی اتیلن و پلی پروپیلن بسیار آسانتر صورت میگیرد. اما برای آنکه الیاف مذکور در برابر آتش گیری بخوبی حفاظت گردند،مقدار مصرفی افزودنیهای کندکننده شعله میتواند آنقدر زیاد باشد که فرآورش الیاف بسیار دشوار گردد و همچنین به خواص فیزیکی و مکانیکی نیز آسیب وارد شود. افزون بر این ،اثر بخشی پایدارکننده ها در برابر اشعه ماورابنفش در حضور سیستمهای کند کننده شعله،بویژه آنهایی که حاوی ترکیبات هالوژن هستند  مانند اکسید دیکابرمو دی فنیل و هگزابرمو سیکلودودکان ،کاهش می یابد.
همچنین در صورت استفاده از کند کننده شعله حاوی هالوژن ،خطر تولید مقادیر قابل ملاحظه ای کلرید هیدروژن و یا برومید هیدروژن وجود دارد. به این دلایل ،اکنون از افزودنیهای دیگری برای به تاخیر انداختن شعله استفاده میگردد. این ترکیبات بر پایه فسفر ،تری هیدرات آلومینیوم و هیدروکسید منگنز هستند. اما برای اثربخشی ،لازمست از مقدار زیادی افزودنیهای فلزی استفاده گردد. تعدادی از کند کننده های شعله که در اثر اعمال حرارت متورم شده و بوسیله تولید خاکستر عمل می نمایند. برای پلی پروپیلن عرضه شده اند که از این میان ،پلی فسفات آمونیوم و پلی تری آزینیل پیپرازین بیشتر مورد توجه هستند .
اخیرا شرکت سیبا یک سیستم جدید کند کننده شعله بر پایه آمین دارای ممانعت فضایی N-آلکوکسی را عرضه نموده اند. این محصول که Flamestab NOR-116 نام دارد،در لیف پلی الفین هم بعنوان کند کننده شعله و هم پایدارکننده در برابر اشعه ماورابنفش عمل مینماید . ادعا شده که این محصول حتی در مقادیر بسیار کم (1درصد)نیز موثر است و همچنین تاثیر چندانی بر خواص فیزیکی لیف نخواهد گذاشت.

منبع:

textileworldmelikakarimi

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام